Amatørradio dokumenter

JOTA/JOTI dokument på engelsk
Norsk speiderforbund
JOTA/JOTI 2022

Forskrifter for signalering etter internasjonal signalbok 1931. Oslo 1960

Amatørradio frekvenser