LA1SLB Radioamatørstasjon ombord i Statsraad Lehmkuhl

14,328 MHz kl 14.15 Norsk tid. QRV innimellom LB6RI Øyvind til 24 februar.