Japansk

ここなら安心だ » Det er trygt her»

  • 著者名 アスク・オイスタイン
  • 翻訳者 リングダール・裕子
  • 出版社 フォトクヌツセン
  • インスピレーションに感謝して 小林奈月
  • 写真 アスク・オイスタイン
  • 出版第一号

forfatter:  Øystein Ask
Oversettet:  Yuko Ringdal
Trykk:  Fotoknudsen
Takk for inspirasjonen Nazuki
Bilder Øystein Ask

Øystein Ask Forlag

1. opplag.