Grimeton

Fra Grimeton senderen 17,2 kHz signaler mottatt på Laksevåg 1. juli 2018

Vi hører telegrafisignaler en serier V er blir sendt og deretter SAQ som er kallesignalet,

så følger en melding.

Mottakeren jeg benyttet var en Atalanta Marconi med 20 meter lang ledning.

Her finner du mer om Grimetonsenderen: http://alexander.n.se/