Dokumenter relevant for amatørradio

Forskrifter for signalering etter internasjonal signalbok 1931. Oslo 1960

Amatørradio frekvenser